JACOBSDAL PRIMÊRE SKOOL - OPWAARTS

Jacobsdal Primêre Skool - 053 050 5986 - admin@jakkies.com

Copyright  © ExperTec 2021

Mnr. Pieter Tait

Jacobsdal Primêre Skool is ‘n besonderse skool met ‘n baie ryk tradisie en goeie waardes. Ons skool is die spog skool in die Suid Vrystaat en staan glad nie terug vir enige groot en gevestigde skool in ons onmiddellike omgewing nie. Ons skool is trots op ons pragtige terrein, sportfasiliteite en ons waardetuin voeg sommer baie waarde by tot ons skool se voorkoms.

Verder is ons trots op ‘n toegewyde personeelkorps wat lojaal is teenoor hul kollegas, die ouers en kinders. Ons het ‘n uitstekende bestuurspan wat insluit die Skool Bestuurspan, die Beheerliggaam, die Koshuiskomitee en die Ouervereniging en hulle vorm saam ‘n gedugte span wat hierdie skool met passie bestuur en ontwikkel.


Op akademiese-, sport- en kultuurgebied neem ons skool regtig die voortou in die Platteland en spog ons jaarliks met briljante uitslae en suksesse. Ons bure neem kennis van ons en ons is op almal se lippe. Ons, as Plattelandse skool met ons min personeel, bied dieselfde en soms meer vir kinders as wat ouers verwag en hier kry jy waarde vir jou geld.


Hier heers regtig ‘n wonderlike opbouende gees in ons skool en almal is vir ons ewe belangrik. Ons kinders, ons ouers en ons gemeenskap ondersteun mekaar en kyk na mekaar want ons besef maar al te goed dat ons afhanklik van mekaar is.


Die belangrikste van alles is dat ons ons afhanklikheid van ons Skepper besef en daarom het ons die afgelope jaar so baie gefokus op ons verhouding met ons Meester en ons eie waardes. Ons besef ook dat sonder ‘n waardegedrewe lewensbeskouing ons drome vir die toekoms waardeloos is. Hier voel elke kind hy of sy “behoort” en dat mooi en goeie gedrag en houding raakgesien en beloon word. Hier is plek en begrip vir elke individu.


Ons loop hier met ons hand in God se hand en ons weet dat ons deel is van Sy groot plan om hierdie skool dié skool in die Suid Vrystaat uit te sonder as Sy werksplek .

Dankie vir elkeen se bydrae om hierdie ‘n rustige en veilige vesting te maak vir elke kind, ouer en leerkrag.

KONTAK ONS GERUS

Uit die Skoolhoof se pen

Straatadres:

Jacobsdal Primêre Skool

Piet Retiefstraat


Posadres:

Posbus 107

JACOBSDAL

8710


Skoolhoof:

Mnr PW Tait - skoolhoof@jakkies.com

admin@jakkies.com

Administrasie


fin@jakkies.com

Finansies

 

 sport@jakkies.com

Sport Organiseerder

Telefoon Nommer

053 050 5986