JACOBSDAL PRIMÊRE SKOOL - OPWAARTS

Jacobsdal Primêre Skool - 053 050 5986 - admin@jakkies.com

Copyright  © ExperTec 2021

Kultuur

Kultuur by Jacobsdal Primêr omskryf en bevat die ganse kultuur-geestelike besitting van ons leerders op elke terein.


Ons wil leerders bekend stel aan die ryke kultuurverskeidenheid in ons land; respek en waardeering vir ander kulture aan kweek en stewig gewortel wees in die kultuur eie aan onsself.


Ons wil gebalanseerde leerders opvoed. Daarom is dit noodsaaklik dat kultuur gelykwaardige tyd gegun word as akademie en sport. Leerders word blootgestel aan ‘n wye spektrum van kultuuraktiwiteite en leer daardeur liefde vir die kunste, deursettingsvermoë, selfdissipline en ‘n gebalanseerde persoonlikheid ann. Ons strewe is dat elke leerder ook sy / haar volle potensiaal op kultuurgebied sal bereik.

                 Drama                            Bybelvasvra